NAWA otrzyma 120 mln zł na umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) otrzyma 120 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. NAWA podpisała umowę w tej sprawie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Celem projektu „Wsparcie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia” jest podniesienie jakości kształcenia zmierzającego do umiędzynarodowienia polskich uczelni. Chodzi m. in. o zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i kadry akademickiej pochodzących spoza Polski. Projekt będzie realizowany do 2029 r.

„Aby polskie kształcenie akademickie było na najwyższym, światowym poziomie, musimy być otwarci na współpracę międzynarodową. Projekt NAWA zakłada nie tylko podniesienie kompetencji polskiej kadry naukowej, ale również szereg dodatkowych korzyści, jak wzrost atrakcyjności uczelni, zwiększenie odsetka zdolnych obcokrajowców kształcących się i prowadzących zajęcia w Polsce, a co za tym idzie – umiędzynarodowienie na polskich uczelniach. To również szansa na pogłębienie wzajemnego zrozumienia, wielojęzyczności, rozwój osobisty i zawodowy środowiska akademickiego” – powiedział Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, cytowany w komunikacie wysłanym do mediów.

„Rozwój oferty dydaktycznej w zakresie międzynarodowych form kształcenia stanowi odpowiedź na zmieniające się wyzwania i globalne trendy, jak chociażby: kształcenie zdalne, kształcenie mieszane (zintegrowane czy hybrydowe), otwarte kursy internetowe, mobilność wirtualna, wspólne lub podwójne dyplomy, mikropoświadczenia, wzrost liczby zagranicznych wykładowców na polskich uczelniach czy tworzenie i realizacja różnych form kształcenia w językach obcych” – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu projektu w październiku 2029 r. NAWA planuje kontynuować wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie umiędzynaradawiania. W tym celu będzie wykorzystywała środki własne – czyli z budżetu państwa.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C103151%2Cnawa-otrzyma-120-mln-zl-na-umiedzynarodowienie-szkolnictwa-wyzszego.html