Strona głównaInnowacjeBlisko 6 mld zł na wsparcie innowacji w 2021 roku. NCBR podsumowuje...

Blisko 6 mld zł na wsparcie innowacji w 2021 roku. NCBR podsumowuje miniony rok

42 ogłoszone konkursy, 1199 podpisanych umów z beneficjentami, 3887 ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, wydatkowanie 4,8 mld zł ze środków Funduszy Europejskich. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało raport roczny – publikację obrazującą działalność instytucji w 2021 roku.

W minionym roku NCBR przeznaczył na realizację programów 5,88 mld zł, z czego zdecydowana większość środków pochodziła z Funduszy Europejskich – Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa. W ramach realizacji strategii na lata 2021-2025, Centrum zaproponowało ofertę konkursową, odpowiadającą na aktualne trendy rynkowe. To m.in. program Infostrateg, w ramach którego realizowane są projekty wspierające rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji, innowacyjne przedsięwzięcia w formule zamówień przedkomercyjnych wpisujące się w realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, program „Nowe technologie w zakresie energii”, na realizację projektów z zakresu energetyki wiatrowej i technologii wodorowych czy Hydrostrateg, zakładający wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Wszystkie zmiany, które zaproponowaliśmy i wcieli­liśmy w życie mają na celu zwiększenie potencjału operacyjnego Centrum. Ponadto mają przyczynić się do skuteczniejszej realizacji zadań, które przed nami stoją. Wierzymy, że dzięki Państwa zainte­resowaniu naszą ofertą i współpracą z Centrum, wszystkie zaplanowane cele uda się osiągnąć, bu­dując tym samym silną i innowacyjną gospodarkę krajową, zdolną konkurować nie tylko na rynku europejskim, ale także globalnym – powiedział dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie międzynarodowych projektów

Centrum konsekwentnie kontynuowało rozwój oferty wsparcia dla polskich podmiotów chcących uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczo­-rozwojowych. Przez cały 2021 rok Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR przeprowadził ok. 80 webinarów do­tyczących współpracy międzynarodowej, w których udział wzięło blisko 8 tys. uczestników. W ramach prowadzonych przez NCBR w partner­stwie z Business&Science Poland (BSP) wspólnych działań doradczych i informacyjnych, w Biurze NCBR w Brukseli w 2021 roku odbyło się 45 wy­darzeń.

W styczniu 2021 roku NCBR zawarło porozumie­nie z ukraińską agencją NRFU, otwierające możli­wość organizacji konkursów na polsko-ukraińskie projekty badawcze. W czerwcu 2021 roku NCBR zostało przyjęte do grona członków europejskiej sieci TAFTIE (ang. The European Network of Innovation Agencies), uzyskując tym samym dostęp do wiedzy i doświadczeń podobnych za­granicznych agencji, jak również do możliwości sieciowania w nowych inicjatywach i projektach międzynarodowych. W lipcu uruchomiono nabór w pierwszym konkursie w ramach Programu INNOGLOBO. Uczestnictwo w nim ułatwi podmiotom z Polski nawiązanie współpracy z szerokim kręgiem partnerów zagranicznych. W 2021 roku NCBR przystąpiło do realizacji 10 partnerstw współfinansowanych w ramach Horyzontu Europa i uruchomiło pierwsze konkursy na międzynarodowe projekty badawcze.

Przedstawione projekty to tylko kropla w morzu działań Narodowego Centrum badań i Rozwoju na rzecz polskich innowacji. Co więcej wydarzyło się w NCBR w 2021 roku? Zachęcamy do pobrania i lektury nowego Raportu rocznego NCBR, który dostępny jest na stronie NCBR.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY