Czarnek: 42 mln zł na wsparcie 217 najlepszych młodych naukowców

23.06.2021. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (C) pozuje do pamiątkowego zdjęcia po uroczystości wręczenia stypendiów dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r., 23 bm. w siedzibie MEiN w Warszawie. PAP/Tomasz Gzell

217 najlepszych z najlepszych polskich naukowców otrzyma łącznie 42 mln zł – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie uroczystości wręczenia stypendiów wybitnym młodym naukowcom. Będą oni otrzymywać miesięcznie przez trzy lata 5390 zł.

W środę w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki stypendia odebrało z rąk szefa resortu Przemysława Czarnka 20 osób.

W tym roku najwięcej stypendiów przyznano młodym naukowcom z Politechniki Wrocławskiej (16), Politechniki Warszawskiej (15), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (14), Uniwersytetu Jagiellońskiego (12) i z Uniwersytetu Warszawskiego (12). Minister edukacji i nauki zaznaczył, że uczelni, z których badacze otrzymali stypendium, jest jednak zdecydowanie więcej.

„Młodzi naukowcy, którzy otrzymują wsparcie z ministerstwa rzeczywiście pochodzą niemal z każdego miejsca w Polsce, z każdego ośrodka akademickiego. 217 wybitnych młodych naukowców. 42 mln zł przeznaczamy na wsparcie dla państwa, bo ocena dokonana przez zespół ekspertów spowodowała, że to właśnie w tych młodych naukowcach pokładamy wielkie nadzieje na przyszłość polskiej nauki” – powiedział.

Czarnek poinformował, że stypendyści, czyli jak to określił „najlepsi z najlepszych polskich naukowców”, będą otrzymywać 5390 zł miesięcznie przez trzy lata. Dodał, że brano pod uwagę wiele kryteriów, m.in. aktywność związaną z publikowaniem.

Wśród tegorocznych stypendystów jest 52 doktorantów.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Wnioski oceniane były przez zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra metodą punktową – w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki tak, aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych.

Stypendia ministra otrzymają osoby, które w dniu podjęcia decyzji przez ministra edukacji i nauki o przyznaniu tego świadczenia mają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie mają stopnia doktora albo mają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi o uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polską Akademię Nauk, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polską Akademię Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. (PAP)

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl