Strona głównaZdrowieOcieplenie klimatu powoduje zwiększanie rozmiarów ciała kun w Europie

Ocieplenie klimatu powoduje zwiększanie rozmiarów ciała kun w Europie

Masa ciała kun leśnych i domowych żyjących w Europie w ostatnich sześciu dekadach – wyraźnie się zwiększyła. Ma to związek z ocpeleniem klimatu – twierdzą autorzy tych badań, naukowcy z różnych krajów Europy, w tym – z Polski.

„Ocieplenie klimatu wpływa na wiele aspektów życia zwierząt, miedzy innymi jest powodem zmian wielkości organizmów. Globalny wzrost temperatur prowadzi do zmniejszania rozmiarów ciała wielu organizmów, przez co – obok zmian w fenologii i rozmieszczeniu gatunków – zjawisko to uchodzi za jedną z głównych odpowiedzi organizmów na zmiany klimatyczne. Najnowsze badania dostarczają dowodów na zmniejszanie się rozmiarów ciała roślin i zwierząt – od producentów po drapieżniki ze szczytu łańcucha pokarmowego” – zauważa w notatce prasowej przesłanej serwisowi Nauka w Polsce pierwsza autorka badania, Anna Wereszczuk z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Międzynarodowy zespół badaczy z ośródków w Holandii, Słowacji, Chorwacji, Danii, Węgier, Greacji, Portugalii, Hiszpanii i Polski przeanalizował zmiany masy ciała kuny leśnej i kuny domowej w Europie w ciągu ostatnich 60 lat. Naukowcy wykazali, że zwierzęta te nie podlegają jednak ogólnej regule „zmniejszania się” organizmów. W wyniku ocieplenia klimatu średnia masa ciała obu gatunków rośnie – informują na łamach „Nature„.

Naukowcy ustalili, że w badanym okresie masa ciała kuny leśnej wzrosła w tym czasie aż o 24 proc., podczas gdy masa ciała kuny domowej – o 6 proc.

„Wzrost masy ciała kuny leśnej można porównać do wzrostu średniej masy ciała człowieka, np. z 70 kg do 87 kg, by wyobrazić sobie jego skalę. Większe osobniki kuny leśnej mają większe wymagania energetyczne w porównaniu do tych, które zasiedlały Europę w 1960 roku. Muszą więc częściej polować lub polować na większe ofiary” – zauważa dr Anna Wereszczuk.

Dodaje ona, że oba gatunki kun mogą ze sobą konkurować o pokarm, gdyż zarówno kuna leśna, jak i domowa, mogą zdobywać pokarm w tych samych środowiskach, np. na terenach użytkowanych rolniczo, śródpolnych zadrzewieniach i zakrzaczeniach.

„W naszych badaniach po raz pierwszy wykazaliśmy, że kuna domowa ma większe rozmiary ciała niż kuna leśna w większości wspólnego zasięgu obu gatunków, co może dawać jej przewagę w konkurencji międzygatunkowej. Jednak szybki wzrost wielkości ciała kuny leśnej i znacznie wolniejszy kuny domowej powodują stopniowe zmniejszanie się różnic w wielkości ciała pomiędzy tymi gatunkami, co może wpłynąć na zaostrzenie konkurencji pomiędzy nimi” – komentuje biolog. – „Nasze badania wskazują na to, że adaptacje do zmian klimatu mogą skutkować zmianami interakcji międzygatunkowych w zespołach zwierząt”.

Samice kuny leśnej ważą średnio 1031 g (od 639 do 1500 g), a samce – 1451 g (od 788 do 2200 g). Kuny domowe są nieco większe i ważą odpowiednio 1279 g (602–1930 g) oraz 1620 g (800–2500 g).

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY