Strona głównaLaureaci Nagrody R&D ImpactLaureatem #26 jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)!

Laureatem #26 jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)!

Instytut powstał w 1950 roku, obecnie dysponuje infrastrukturą naukowo-badawczą na powierzchni ok. 20 tys. m2 i prowadzi działalność w siedzibie głównej oraz w Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Tech-Safe-Bio w Warszawie, a także w Łodzi, gdzie działa Zakład Ochron Osobistych. Jest wiodącą w Polsce i Europie jednostką naukową zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy, zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Nagroda została przyznana za „za pozytywny wpływ na podnoszenie jakości ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii przez prowadzone badania naukowe, prace rozwojowe, a także aktywne poszerzanie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie bezpiecznych rozwiązań stosowanych w środowisku pracy i właściwych wzorców zachowań. Laureat prezentuje jednocześnie postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z prowadzonych przedsięwzięć”

Serdeczne gratulacje od całej Redakcji!

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY