Laureatem #32 jest Zuzanna Podgórska, kierownik polskiego oddziału Szwedzkiego Laboratorium Radonova Laboratories.

Pani Zuzanna Podgórska jest Rzecznikiem Nauki, a jej misją jest budowanie świadomości na tematy związane z radonem oraz popularyzacja nauki. Od lat zakochana w Marii Skłodowskiej-Curie łączy pasję do nauki z pracą zawodową.

Pani Zuzanna Podgórska założyła również wydawnictwo „oNauce”, którego misją jest popularyzacja nauki i wsparcie autorów.

Nagroda została przyznana za „pozytywny wpływ na popularyzację nauki wśród całego społeczeństwa. Laureatka prezentuje postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z badań naukowych dla naszego życia i zdrowia. Założyła między innymi wydawnictwo „oNauce”, aby budować i wzmacniać świadomość społeczną w tym zakresie.”

Serdeczne gratulacje od całej Redakcji!