Laureatem #31 Nagrody R&D Impact 2022 jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Kierownik MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pan Profesor od wielu lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi, a jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 publikacji, 20 projektów badawczych, w tym grantów MNiSW, NCBR, NCN, NASA. Pod jego kierownictwem opracowywane są nowatorskie metody celowanej terapii pod kątem przyszłego zastosowania w medycynie.

Dzięki silnej współpracy z ośrodkami akademickimi i przemysłowymi prowadzone prace mają charakter wysoce aplikacyjny, co pozwala na ich komercjalizację i transfer do sektora przedsiębiorstw. Efektami realizowanych projektów są więc praktyczne zastosowania w innowacyjnych gałęziach gospodarki.

Celem „MOLecoLab- Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych”, którego Pan Profesor jest kierownikiem, jest wzrost urynkowienia działalności B+R prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i tym samym wzrost jego konkurencyjności poprzez budowę nowoczesnych laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.

Serdeczne gratulacje od całej Redakcji!