Strona głównaLaureaci Nagrody R&D ImpactLaureatem#34 jest dr inż. Piotr Hańczyc

Laureatem#34 jest dr inż. Piotr Hańczyc

Uważa się, że główną przyczyną rozwoju chorób otępiennych takich jak choroba Alzheimera lub Parkinson jest agregacja białek i tworzone przez te białka amyloidowe. Największą szkodliwością i toksycznością odznaczają się jednak agregaty przefibrylarne tzw. oligomery. Celem badań dr inż. Hańczyca jest opracowanie metod optycznych, które pozwolą na wykrywanie toksycznych oligomerów. Wczesne wykrywanie początkowych stadiów agregacji i oligomerów ma pomóc zastosować terapie inhibitorowe lub szczepionkowe.

Nagroda została przyznana „za wpływ na rozwój nauki poprzez opracowanie innowacyjnych metod diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych, które umożliwią ich wczesną diagnostykę. Laureat został również nagrodzony za postawę nastawioną na promocję swoich działań oraz nauki poprzez liczne publikacje czy udział w międzynarodowych konferencjach”.

Serdeczne gratulacje od całej Redakcji i do zobaczenia na jutrzejszej, uroczystej Gali Nagrody R&D Impact!

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY