Strona głównaRegionyEkologiaNowy przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju trafi na polskie uniwersytety

Nowy przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju trafi na polskie uniwersytety

Przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju zostanie wprowadzony łącznie na trzynastu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Opolskim dzięki projektowi Fundacja HumanDoc i partnerom merytorycznym z Norwegii i Islandii.

„Będzie to pierwszy tego rodzaju przedmiot, który wejdzie do podstawowego programu nauczania na wydziałach obejmujących nauki społeczne i polityczne na polskich uczelniach publicznych, stanowiący odpowiedź na lukę w obecnym systemie nauczania w obszarze zrównoważonego rozwoju” – poinformowała PAP Naukę w Polsce Urszula Martyniszyn, szefowa Fundacji HumanDoc.

W projekcie Fundację HumanDoc i polskie uniwersytety: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Opolski wspierają partnerzy merytoryczni z Norwegii i Islandii oraz międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie, a także eksperci z tematyki zrównoważonego rozwoju.

„Osią projektu jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Równie ważnym elementem jest także nasza koncepcja działania, która wprost przełoży się na efekty: szukamy rozwiązań interdyscyplinarnych przedstawiających zagadnienia w sposób holistyczny, integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny kwestii zrównoważonego rozwoju” – podkreśliła Urszula Martyniszyn. „Wierzymy, że podnoszenie kwalifikacji polskiej kadry akademickiej przełoży się nie tylko na jakość nauczania, ale także na zaangażowanie i inspirowanie studentów, liderów społecznych do realnego działania” – dodała.

W ramach projektu powstał międzyuczelniany i międzynarodowy zespół naukowców, który ma opracować zagadnienia merytoryczne oraz program nowego przedmiotu i materiały dydaktyczne.

Jak poinformowała Martyniszyn, „polscy naukowcy odbyli już wizytę do Islandii, gdzie zapoznali się z islandzkim podejściem do zrównoważonego rozwoju, nawiązali współpracę z islandzkimi uczelniami”.

Uzupełnieniem wprowadzenia nowego przedmiotu na polskie uniwersytety ma być wydanie multimedialnego podręcznika, do którego Fundacja HumanDoc stworzy różne formy audiowizualne – reportaże, kampanie społeczne czy human stories. „Z Islandii wróciła w listopadzie nasza ekipa filmowa, która wraz z islandzkimi partnerami tworzyła materiały filmowe, które będą zarówno ilustracjami podręcznika do nowego przedmiotu, jak i jego integralną częścią” – poinformowała Martyniszyn.

W tradycyjnym wydaniu podręcznika, do materiałów filmowych będą prowadzić QR-kody. Podręcznik będzie też wydany w wersji internetowej na poświęconej mu platformie.

„W ciągu najbliższych kilku miesięcy planowane są kolejne wyjazdy naukowców i filmowców – tym razem do Norwegii, do położonej w Arktyce prowincji Svalbard, gdzie będziemy obserwować m.in. zmiany klimatyczne” – zapowiedziała Martyniszyn.

Jej zdaniem, efekty projektu będą sięgać znacznie dalej niż wprowadzenie nowego przedmiotu i wydanie podręcznika multimedialnego. „Projekt HumaDoc będzie początkiem kształtowanej przez nas zmiany, której efekty rezonować będą w wykształconym społeczeństwie, świadomym zagrożeń i potrzeb globalnego świata, poszukującym rozwiązań istotnych dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej” – zaznaczyła Martyniszyn.

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 118 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt zyskał również współfinansowanie w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w wysokości ponad 112 tys zł.

PAP – Nauka w Polsce

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY