OPPO sprawdziło jak pandemia wpłynęła na wzajemne kontakty młodych Polaków

OPPO - Infografika Lively Night Out

Czy podczas lockdownu młodzi Polacy czuli się odizolowani i stali się mniej towarzyscy? Czy wręcz przeciwnie, skupili się na pogłębianiu dotychczasowych więzi i zaczęli lepiej wykorzystywać czas na osobności? Marka OPPO, producent inteligentnych urządzeń, zbadała, jak w czasie pandemii COVID-19 zmieniły się zachowania Polaków z pokolenia Y i Z, ich relacje i stosunek do „nocnego życia”.

Jak pokazują głównie wnioski z badania, młodzi Polacy (20-35 lat) w trakcie pandemii pogłębili relacje ze swoimi najbliższymi i zaczęli cenić sobie jakościowe spędzanie czasu w samotności. Mimo to, respondenci chętnie wrócą do normalności i po lockdownie chcą nadrobić kontakty z przyjaciółmi, ale też cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i swoimi partnerami, z którymi z chęcią spędziliby wspólny wieczór po zdjęciu obostrzeń.

Rodzina na pierwszym miejscu

Chociaż lockdowny wprowadziły znaczne ograniczenia w kontaktach towarzyskich, ankietowani deklarowali, że częściej kontaktowali się z najbliższymi osobami – partnerami, rodzinami i krewnymi (wskazało tak 11% respondentów). Tendencja ta była szczególnie widoczna wśród przedstawicieli generacji Z, którzy kontaktowali się z rodziną i krewnymi dwa razy częściej niż przedstawiciele generacji Y.

„OPPO jako marka, w swoich działaniach jest bliska ludziom i wprowadza szereg rozwiązań wspierających zrównoważony tryb życia, z aplikacją OPPO Relax na czele, którą można znaleźć w naszej serii Reno5. Postanowiliśmy sprawdzić jak zastosowanie tych technologii wygląda w kontekście społecznym i zbadaliśmy relacje międzyludzkie młodych Polaków podczas pandemii” – powiedziała Mo Zhang, Brand Managerka w OPPO Polska.

Czas na osobności to nie czas stracony

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że młodzi Polacy więcej czasu niż przed lockdownem, spędzali w samotności. Jednak warto odnotować, że był to najczęściej deklarowany sposób wykorzystania dodatkowego czasu, którym dysponowali respondenci (27%) – szczególnie często byli to przedstawiciele generacji Z.

Potrzeba dzielenia się przeżyciami

Spotkania twarzą w twarz wciąż były najpopularniejszą formą kontaktu dla młodych Polaków (55% badanych). Kolejną najpopularniejszą formą kontaktu, była komunikacja za pomocą mediów społecznościowych (40% respondentów). Najczęściej komunikowali się w ten sposób młodsi respondenci z generacji Z. Udostępniali oni też znacznie więcej zdjęć i plików wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych niż przedstawiciele generacji Y (więcej o 13 punktów procentowych).

Tymczasem po lockdownie…

Młodzi Polacy chcieliby nadrobić czas pandemii w pierwszej kolejności ze swoimi przyjaciółmi. Dlatego, aż 44% z nich, zaraz po zniesieniu ograniczeń najchętniej zaprosiłoby bliskich przyjaciół na wspólne nocne wyjście. Następni w kolejności byli ich partnerzy – 41% oraz rodzina i krewni – 30%. Mimo większej ilości czasu spędzonej z bliskimi, młodzi Polacy chcieliby się wspólnie z nimi cieszyć „normalnością” również poza domem.

Dlatego też, w ramach wieczornego wyjścia po zdjęciu obostrzeń, respondenci najchętniej uwieczniliby wspólne emocje na zdjęciach grupowych z przyjaciółmi oraz ze spotkań rodzinnych, na które wskazało po 40% badanych. Oczywiście, nie mogło zabraknąć selfies, które są szczególnie popularne wśród przedstawicieli generacji Z. W porównaniu z generacją Y, Z są o 50% bardziej skłonni do robienia zdjęć portretowych. Jest to jeszcze bardziej widoczne w przypadku filmów selfie, które nagrywaliby dwa razy częściej niż przedstawiciele generacji Y.

METODOLOGIA BADANIA: CAPI (wywiad osobisty wspomagany komputerowo).

TĘCZA BADAWCZA: n= 545, DEMOGRAFIA: Wszystkie osoby w wieku 20-35 lat.

Źródło: https://pap-mediaroom.pl