Strona głównaLaureaci Nagrody R&D ImpactLaureatem #5 naszej Nagrody R&D Impact przyznawanej za wpływ na rozwój poszczególnych...

Laureatem #5 naszej Nagrody R&D Impact przyznawanej za wpływ na rozwój poszczególnych branż, usprawnienie pewnych procesów, podnoszenie jakości życia w społeczeństwie czy wdrażanie innowacji wędruje do Pani Profesor UAM, dr hab. Anny Dembskiej!

Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje tworzenie inteligentnych narzędzi bioanalitycznych, opracowanie i optymalizacja zestawu fluorescencyjnych sond oligonukleotydowych do pomiarów zewnątrz- i wewnątrz- komórkowych opartych na sekwencjach G-kwadrupleksów oraz i-motywów. Zakres wykonywanych badań obejmuje zaprojektowanie sensorów, syntezę wybranych układów, ich badania fizykochemiczne oraz spektralne i badania aplikacyjne.

Doświadczenie naukowe zdobywała w kraju i za granicą poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i stażach naukowych – Carnagie Mellon University, Pittsburgh (USA) czy Lub University (Szwecja).

Obecnie kieruje Zakładem Chemii Bioanalitycznej na Wydziale Chemii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagroda została przyznana za wpływ na rozwój nauki poprzez realizację projektów badawczych m.in. „pH-wrażliwe oligonukleotydy do monitorowania zmian w metabolizmie komórek nowotworowych wywołanych lekami przeciwnowotworowymi” oraz prezentowanie postawy nastawionej na promocje i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa”.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY