ABM: 100 mln zł dla przedsiębiorstw na finansowanie innowacyjnych wyrobów medycznych

Agencja Badań Medycznych przeznaczy 100 mln zł na konkurs dla przedsiębiorców na finansowanie opracowania, oceny działania i oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych – przekazała w środę w komunikacie Agencja.

Nabór wniosków trwa od 30 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, niezależnie od ich fazy zaawansowania.

„Niezależnie od fazy, w której znajduje się projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane. Efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i jego wprowadzenie do obrotu” – dodano w komunikacie.

ABM przekazała, że obecnie polski eksport wyrobów medycznych wart jest 2,4 mld euro, a według danych Urzędu Patentowego w 2020 r. wydano 14 tys. patentów na wyroby medyczne i 8 tys. na leki.

„Analiza rynku biomedycznego wskazuje, że na terenie Polski funkcjonuje wiele podmiotów, m.in. o charakterze start-upów, które mają duży potencjał w kierunku rozwoju wyrobów medycznych, jednakże nie dysponują one wystarczającymi środkami umożliwiającymi sfinansowanie oceny działania i certyfikacji wymaganych regulacjami w celu wprowadzenia ich na rynek” – zaznaczyła Agencja w komunikacie.

ABM wskazała, że wsparcie rynku wyrobów medycznych w Polsce przyczyni się do poprawy sytuacji polskich pacjentów i do wzmocnienia współpracy instytucjonalnej i pozycji polskich ośrodków klinicznych lub polskich podmiotów działających w segmencie wyrobów medycznych.

W konkursie dwa obszary będą dodatkowo premiowane – wyroby medyczne oparte na sztucznej inteligencji i wyroby medyczne z zakresu robotyki.

„Narzędzia oparte na AI mają potencjał do wspierania personelu medycznego w podejmowaniu decyzji terapeutycznych”, a robotyka pozwala na „ułatwienie pracy lekarzom wielu specjalności poprzez wspomaganie wykonywania czynności medycznych – np. w chirurgii, rehabilitacji czy w diagnostyce” – czytamy w komunikacie ABM.

„Tego typu sektorowe wsparcie dla rynku wyrobów medycznych jest precedensowe i nigdy dotąd nie miało miejsca w naszym kraju. W dalszej perspektywie dzięki temu możliwe będzie skomercjalizowanie tych produktów i wprowadzenie ich na rynek. To może być nasza narodowa specjalność” – podsumowuje cytowany w komunikacie prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.(PAP)