Strona głównaR&D Impact PolecaPrzedsiębiorcza kobieta wprowadza innowacje w psychologii

Przedsiębiorcza kobieta wprowadza innowacje w psychologii

Umysł ludzki jest niezbadany. O innowacyjnych technologiach ułatwiających poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za problemy, trudności i dysfunkcje psychiczne oraz swojej działalności opowiada Agnieszka Weremczuk, właścicielka firmy TensoMed.

W czym tkwi innowacyjność prowadzonego przez Panią projektu w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet? Dlaczego przedsięwzięcie jest nową dziedziną w obrębie psychologii i jaki wpływ na zdrowie społeczeństwa będą miały efekty końcowe zadania?

Psychologia jest ogromną dziedziną wiedzy, ja w swoim projekcie chciałam skupić się na fizjologii mózgu i modelu mózg-umysł i ich relacji do behawioralnej psychologii świadomości poprzez wykorzystanie fal mózgowych oraz polaryzacji błon komórkowych neuronów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy zapobiegać pogłębiającym się trudnościom i przyspieszać powrót do utraconych funkcji.

Innowacyjność projektu to przede wszystkim nowe technologie ułatwiające poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za problemy, trudności i dysfunkcje psychiczne. Stymulacja odpowiednich obszarów w mózgu, która wyzwoli właściwe stany świadomości niezbędne w efektywnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dogłębna diagnoza procesów poznawczych dostarczy informacji, dotyczących obszarów odpowiedzialnych za uważne skupienie, zdolność zapamiętywania, pamięć, koncentrację, planowanie i koordynację. Na jej podstawie możemy przyspieszyć proces interwencji psychologicznej. Stymulacja i użycie właściwych protokołów postępowania, połączona z innymi procedurami  wyreguluje aktywność neuronalną i pobudzi dostęp do sprzyjających stanów umysłowych, zredukuje do bezpiecznego poziomu stres, wzbudzi relaksację, poprawi parametry snu, wyhamuje problemy z uczeniem się, zwiększy zakres pamięci.

Cele projektu pt. „Innowacyjny system do analizy i diagnozowania zaburzeń procesów poznawczych, stresu, depresji wraz z wdrożeniem spersonalizowanej ścieżki postępowania poprawiającej funkcjonowanie dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych”, są odpowiedzią na bardzo ważne problemy, z którymi boryka się społeczeństwo. Jaka była geneza projektu? Skąd wziął się pomysł?

Na kształt projektu miały wpływ moje zainteresowania i wykształcenie. Najpierw ukończyłam studia techniczne i tam zajęłam się systemami ekspertowymi (inteligentny program komputerowy, skonstruowany tak aby rozwiązywać problemy z danej dziedziny). Jednak od najwcześniejszych lat interesowałam się psychologią i udało mi się tą pasję zrealizować. Kończąc studia psychologiczne zauważyłam, że są liczne opracowania, które łączą tą dziedzinę z metodami, w których wykorzystuje się urządzenia takie jak: eeg-biofeedback, stymulacja prądem stałym tDCS, przyczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS, eyetracking, dudnienie różnicowe. Tutaj inspiracją do działania byli moi synowie Kajetan, który wyszukiwał ciekawe i interesujące pomysły i Kacper, który pomagał pomysły urzeczywistniać. To oni stymulowali mnie do poszukiwania nowych rozwiązań i znalezienia sposobu ich realizacji. Zachęcam, do rozmowy ze swoimi dziećmi i zainteresowania się co je fascynuje i ciekawi, ponieważ niejednokrotnie mają niekonwencjonalne pomysły. Pandemia, która zaczęła się w 2020 roku uświadomiła mi, że będzie ogromne zapotrzebowanie na metody, które w szybki sposób pomogą w funkcjonowaniu psychicznym dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Był to okres, w którym musieliśmy zwolnić a nawet się zatrzymać,  ja wykorzystałam ten czas na opracowanie projektu. Dzisiaj sytuacja na Ukrainie pokazuje, że wszyscy będziemy na co dzień spotykać się z trudnymi emocjami, doświadczać traumatycznych przeżyć. Bombardowani negatywnymi emocjami będziemy musieli nauczyć się radzić z niepokojem, lękiem i troską o przyszłość. Od 2020 roku, jako społeczeństwo żyjemy w długofalowym stresie, który  w zasadzie nie ma końca. Już widać, po przepełnionych szpitalach psychiatrycznych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych, że sytuacja jest trudna i wymaga natychmiastowej reakcji. Mój projekt może być elementem większej całości, który usprawni procesy psychiczne i ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie. Mam już następne pomysły podnoszące jego wartość i jeśli znalazł by się odpowiedni partner biznesowy chętnie się nimi podzielę.

Jak podkreśla Pani, realizacja projektu pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów psychicznych leżących u podłoża zgłaszanych trudności emocjonalnych i poznawczych. Tak zebrane informacje pomogą w przygotowaniu odpowiednich zaleceń terapeutycznych, pozwolą przyspieszyć proces interwencji, a uzyskane wyniki mogą zostać zaimplementowane do codziennej praktyki i postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Czy projekt jest dla Pani w tym momencie priorytetowym przedsięwzięciem? Jeżeli tak, jak pozwoli on rozwinąć prowadzoną przez Panią działalność?

Projekt ma dla mnie kluczowe znaczenie, pozwoli mi rozwinąć działalność, tym samym zrealizować plany zawodowe. Mam też kilka pomysłów, których realizacja będzie uzależniona od powodzenia tego przedsięwzięcia. Oprócz problemów emocjonalnych, z którymi po pandemii Covid19 i -mam nadzieję- ustabilizowaniu sytuacji na Ukrainie przyjdzie nam się zmierzyć, kolejnym ogromnym problemem będzie opieka psychologiczna nad pacjentem onkologicznym. Właśnie tym zagadnieniem chciałabym się zająć z racji wykonywanego na co dzień zawodu. Pracuję w SPSK 1 w Lublinie w Klinice Chirurgii Onkologicznej z Oddziałami chemioterapii pod kierunkiem profesora Wojciecha Polkowskiego, znanego specjalisty w zakresie leczenia chirurgicznego raka. Właśnie tym zagadnieniem chciałabym się głębiej zająć. Z jednej strony realizując badania w ramach pracy doktorskiej, z drugiej strony będąc motywowana ogromnym zapotrzebowaniem na tego typu pomoc. Obok zastosowanych procedur medycznych, atmosfery, którą zapewnia cały zespół: pielęgniarki, lekarze, personel medyczny i techniczny podstawą wsparcia pacjenta w trudnej sytuacji choroby jest spersonalizowana interwencja i pomoc psychologiczna. Takie czynniki jak wzmacnianie i rozwijanie strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową, kontrolowanie negatywnych myśli i uczuć w znaczny sposób poprawiają nie tylko wynik terapeutyczny, ale również jakość życia.

Jest pani psychologiem. Na co dzień pracuje Pani w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym na 1 w Lublinie, ale także prowadzi firmę Tensomed.  Pomaga Pani również pacjentom poprzez terapię Neurofeedback? Na czym polega ta terapia? Czym jest skuteczna terapia mózgu i komu jest dedykowana?

Neurofeedback – rodzaj  EEG- Biofeedback to nieinwazyjna metoda oparta na autoregulacyjnych technikach treningowych, wykorzystująca zjawisko sprzężenia zwrotnego między stanem psychicznym pacjenta a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Umożliwia samokontrolę, kształtowanie i analizę aktywności ludzkiego mózgu wywołanej funkcjami organizmu  w oparciu o graficzny zapis generowanych fal.
Metoda ta opiera się na ćwiczeniach wizualno-wzrokowych poprzez systematyczny trening usprawnia funkcje poznawcze i tworzy nowe połączenia funkcjonalne między neuronami w mózgu. Obniżeniu ulega poziom lęku, niepokoju i stresu.

Przedział wiekowy pacjentów jest bardzo szeroki, generalnym ograniczeniem jest brak świadomego rozumienia poleceń i zdolności do ich wykonania. Wskazane jest utrzymanie koncentracji  w czasie sesji treningowej, która wraz z przygotowaniem trwa 45 minut.

Metoda ta najczęściej wykorzystywana jest  w problemach z koncentracją uwagi i nadmiernym stresem. Ale z powodzeniem stosowana jest również przy: ADD/ADHD, dysgrafii, dysleksji, autyzmie, stanach lękowych, kłopotach ze snem, depresji, uzależnieniu. Dostępne badania wskazują coraz częstsze zastosowanie tej metody w zaburzeniach psychiatrycznych. Skuteczny jest też przy problemach z pamięcią wywołanych stresem. Trening biofeedback ma za zadanie nauczyć relaksacji. Organizm nabywa umiejętności samoregulacji, która jest niezbędna do efektywnej nauki. Efektywność  metody opiera się na wspieraniu naturalnych zdolności człowieka do samonaprawy. Uznaje się, że dla uzyskania widocznych efektów niezbędne jest przeprowadzenie od 12 do 30 sesji treningowych, wykonywanych nie rzadziej niż raz w tygodniu.

W metodzie tej wykorzystuje się ekrany treningowe, za pomocą których hamuje się lub promuje określone pasma fal mózgowych. W treningu trzeba uwzględniać fakt, że każda z półkul koduje informacje w odmienny sposób – lewa odpowiada za logiczne myślenie i procesy werbalne, prawa za myślenie całościowe i indukcyjne.

Projekt, o którym rozmawiamy jest realizowany w ramach programu dla przedsiębiorczych kobiet. Jak Pani zdefiniowałaby określenie „przedsiębiorcza kobieta”?

Kryzys wywołany koronawirusem to zapaść w wymiarze zdrowotnym, społecznym i finansowym. Projekt realizowany w ramach programu dla „przedsiębiorczych kobiet” daje możliwość rozwoju w sferze intelektualnej, ale także finansowej.

Zaistniała sytuacja, okazała się dla mnie sposobem na rozwinięcie i wdrożenie innowacyjnych kierunków, co może okazać się kluczowym czynnikiem wychodzenia z kryzysu i budowania postpandemicznej rzeczywistości.

Przedsiębiorcza kobieta Ta, która radzi sobie w każdej sytuacji, otwarta na innowacje i podążająca za nowoczesnymi trendami. Przewidująca zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie, kreatywna, a także łącząca wiele dyscyplin, co daje Jej możliwość szybkiego reagowania i dostosowania się do potrzeb rynku. Patrząca w przyszłość z nadzieją, śledząca nowe trendy i szybko dostosowująca się do nadarzających się sposobności i umiejąca tworzyć skuteczną wizję rozwoju swojej firmy.

Pani firma otrzymała nominację za możliwy pozytywny wpływ wyników omawianego projektu na podniesienie jakości zdrowia społeczeństwa w przyszłości? Co dla Pani oznaczają takie wyróżnienia?

W wymiarze osobistym daje mi siłę i zapał do kreowania nowych rozwiązań. Zdaję sobie też sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań, korzystanie z dotacji na innowacje, może być kluczowym czynnikiem decydującym o dalszych losach mojej małej firmy, ale może też mieć znaczenie dla rozwoju nauki i praktyki medycznej. Zaimplementowanie i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii do rozwoju kompetencji niezbędnych do dobrego funkcjonowania w szkole, pracy czy społeczeństwie przyczyni się do rozwoju społeczności. Mam nadzieję, że moje rozwiązania znajdą szersze zastosowanie nie tylko na rynku lokalnym, czy krajowym, ale także międzynarodowym.

W jaki sposób zamierza Pani informować o projekcie i promować jego wagę dla lepszej przyszłości?

Promując działania chciałabym dotrzeć do jak najszerszego grona konsumentów poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. Swoimi działaniami muszę zaciekawić i zachęcić swojego przyszłego klienta do korzystania z tej innowacyjnej metody. Mam nadzieję, że nominacja do nagrody R&D Impact 2022, będzie  zawierać społeczny komunikat dotyczący projektu, jego walorów i wpływu na społeczeństwo.

Planuję przekazać jak największą ilość informacji na temat projektu grupom docelowym poprzez komunikaty zawarte na stronie internetowej, ulotki, broszury, e-poradnik i organizowanie spotkań i konferencji. Dzięki promocji w szkołach, placówkach publicznych  i niepublicznych zostaną zaprezentowane wyniki, korzyści i osiągnięcia, które udało się uzyskać w ramach projektu. Budowanie pozytywnego skojarzenia, wzbudzanie określonych preferencji i odwoływanie się do psychospołecznych atrybutów, kontakty internetowe między konsumentami, dzielenie się opiniami dotyczącymi usługi również będzie miało ogromny wpływ na powodzenie mojego projektu.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY