Badanie: innowacje pozwalają przezwyciężyć skutki pandemii

Fot. Adobe Stock

Realizacja nowatorskich projektów pomaga beneficjentom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przezwyciężyć skutki wywołane przez pandemię – wskazało 88 proc. respondentów w badaniu o „wpływie pandemii na realizację projektów B+R w ramach programów NCBR”.

NCBR opublikowało w środę raport z wynikami badania przeprowadzonego w marcu wśród beneficjentów Centrum. Wzięło w nim udział 1022 kierowników realizujących projekty B+R finansowane z funduszy unijnych i środków krajowych. W 59 proc. respondenci reprezentują przedsiębiorstwa, w 37 proc. jednostki naukowe, a w 4 proc. inne podmioty, w tym fundacje i stowarzyszenia.

90 proc. badanych oceniło, że pandemia miała wpływ na funkcjonowanie zatrudniających ich podmiotów, a 62 proc. przyznało, że wpływ ten był negatywny. Jednocześnie 64 proc. kierowników dostrzegło negatywny wpływ sytuacji na przebieg innowacyjnych projektów. Równocześnie 73 proc. kierowników projektu pozytywnie ocenia kondycję swojego przedsiębiorstwa lub instytucji w czasie pandemii.

Według 27 proc. respondentów pandemia stymuluje pracę nad nowymi produktami i usługami w ich podmiotach, a 21 proc. postrzega ją wręcz jako szansę na wzmocnienie działań B+R.

Jak ocenia NCBR, jednym z najważniejszych wniosków z badania jest to, że prowadzenie projektów ze wsparciem Centrum pomaga przezwyciężyć negatywne oddziaływanie pandemii, umożliwiając zachowanie płynności finansowej i uniknięcie redukcji zatrudnienia w obszarze badań i rozwoju.

„Z raportu jednoznacznie wynika, że realizacja projektów B+R w ramach naszych programów stanowi przynajmniej częściowe remedium na skutki wywołane przez pandemię koronawirusa” – zaznaczył dyrektor Centrum Wojciech Kamieniecki.

Jak dodał, wprawdzie 41 proc. ankietowanych kierowników sygnalizuje, że z uwagi m.in. na splot czynników związanych z obecną sytuacją, projekt wiąże się z obciążeniem finansowym realizującego go podmiotu, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w planach beneficjentów dotyczących przerwania takiego projektu lub rozwiązania umowy o dofinansowanie.

„To podejście wskazujące na dużą determinację przedsiębiorców i naukowców w dochodzeniu do celu oraz hart ducha w przezwyciężaniu przeszkód. Świadczy także o zrozumieniu, że w przypadku projektów B+R spodziewany zysk jest odłożony w czasie” – dodał Kamieniecki.

NCBR przypomniało, że wkrótce po wybuchu globalnego kryzysu zdrowotnego zaproponowało klientom m.in. przedłużenie terminów naborów wniosków w wielu konkursach czy elastyczność w odniesieniu do terminów zakończenia projektów.(PAP)

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl