Gowin: bez innowacji i innowatorów nie ma mowy o rozwoju

17.05.2021. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. PAP/Marcin Obara

Bez innowacji i bez innowatorów nie ma mowy o rozwoju – mówił w czasie uroczystości z okazji drugiej rocznicy powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że w XXI w. przełomowe technologie powstają we współpracy wielu zespołów.

W poniedziałek odbyła się uroczystość z okazji dwulecia powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz, w której wzięli udział wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin, wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek iz prezes Centrum Łukasiewicz Piotr Dardziński.

„Bez innowacji i bez innowatorów nie ma mowy o rozwoju. Bez innowacji i innowatorów zostaniemy daleko w tyle globalnego wyścigu – wyścigu gospodarczego i technologicznego” – mówił wicepremier Gowin.

„W XXI w. przełomowe odkrycia i technologie są w coraz mniejszym stopniu dziełem genialnych jednostek i samotnych geniuszy. To z reguły efekt wysiłku większych zespołów – często współpracy wręcz kilkuset czy kilku, kilkunastu instytucji krajowych i międzynarodowych, czy też interdyscyplinarnych badań zakrojonych na szeroką skalę” – zaznaczył. Dlatego powołanie do życia przed dwoma laty Sieci Badawczej Łukasiewicz ocenił jako jedną z ważniejszych instytucji dla przyszłości Polski. Gowin powiedział, że patronuje jej z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem.

W jego ocenie połączenie w jedną strukturę blisko 40 instytutów, które wchodzą w skład sieci, zatrudniających 1,5 tys. wykwalifikowanych ekspertów „to był strzał w dziesiątkę”. Dodał, że nie odebrano swobody działań poszczególnych jednostek, a jednocześnie udało się uzyskać efekt synergii. Podkreślił, że wokół sieci pączkują nowe inicjatywy – np. Wirtualny Instytut badawczy.

Gowin powiedział, że po roku pandemii należy wrócić na ścieżkę trwałego i dynamicznego wzrostu. Zapowiedział, że MRPiT wkrótce zaprezentuje strategię produktywności do roku 2030, która powstaje we współpracy z ekspertami ze świata nauki, przemysłu i biznesu.

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek ocenił, że sieć Badawcza Łukasiewicz w czasie pandemii poddana została próbie ognia.

„Trzeba powiedzieć, że zdała ten trudny egzamin, który jeszcze się nie kończy, ale mamy nadzieję, że lada moment, właśnie poprzez konkretne zaangażowanie – czy w kwestie respiratorów, czy w kwestię szczepionek, czy w kwestię testów wykrywających koronawirusa” – wyliczał. Wyraził zadowolenie, że instytuty i badania będą miały swoje odzwierciedlenie m.in. w krajowym planie odbudowy. „I to są wysokości liczone w miliardach złotych” – podkreślił.

Z kolei prezes Centrum Łukasiewicz Piotr Dardziński mówił, że przed powstaniem sieci potencjał instytutów, które obecnie go tworzą, nie mógł być w pełni wykorzystany.

„Z perspektywy przedsiębiorców nie było łatwo nawiązywać współpracę z 40 różnymi podmiotami. Z perspektywy naukowców nie było łatwo koordynować pracę (…) między instytutami. Patrząc z lotu ptaka, nie było łatwo wprowadzać standardy ochrony własności intelektualnej czy komercjalizacji badań” – wyliczał Dardziński. Według niego usieciowienie w sposób radykalny zmieniło tę sytuację.

„Udało się nam wspólnie zbudować mocną drużynę ponad 7 tys. pracowników, z czego 4,5 tys. jest zaangażowane w piony badawcze i 1,5 tys. wybitnych ekspertów” – zaznaczył. Podkreślił, że najważniejsze jest to, że udało się uruchomić elementy skutecznej współpracy z przedsiębiorcami.

W czasie uroczystości wręczono również nagrody Sieci Badawczej Łukasiewicz w kategorii Partner Biznesowy (dla firmy Dawtona i Steico), Gospodarz Wyzwania Łukasiewicza (dla dr hab. Anny Szerling i dr. inż. Andrzeja Noskowiaka) oraz nagrodę specjalną (dla zespołów badawczych z trzech instytutów wchodzących w skład sieci).

Sieć Badawcza Łukasiewicz składa się z Centrum Łukasiewicz i z blisko 40 instytutów badawczych. Powstała 1 kwietnia 2019 r. i jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Głównym jej celem jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, a także komercjalizacja wyników tych prac. Łukasiewicz wspiera też politykę gospodarczą państwa, przygotowując prognozy trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą wpływać na społeczeństwo i jego rozwój.(PAP)

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl