Strona głównaR&D Impact PolecaBurmistrz z pasją, miasto dobre na przyszłość

Burmistrz z pasją, miasto dobre na przyszłość

Ostrów Mazowiecka to intensywnie rozwijające się miasto z dużymi perspektywami. O zrealizowanych inwestycjach i planach na przyszłość  opowiada burmistrz, Jerzy Bauer.

Redakcja R&D Impact: Jakie są Pana priorytety i wizja rozwoju miasta?

Burmistrz Jerzy Bauer: Ostrów Mazowiecka to moje miasto. Przez wiele lat obserwowałem je z perspektywy mieszkańca. To doświadczenie pomogło mi zdiagnozować większość wyzwań, przed którymi stanąłem jako burmistrz. Wygranie wyborów, to dla mnie zobowiązanie wobec mieszkańców. Jako Burmistrz Miasta podszedłem do ich oczekiwań w poczuciu odpowiedzialności. Realizację ambitnego programu zmian oparłem na maksymalnym wykorzystaniu i połączeniu potencjału miasta i zasobów zewnętrznych, w tym przede wszystkim funduszy pomocowych.  To one stały się naszym patentem na dźwignię rozwojową. Przez ostatnie pięć lat pozyskaliśmy z różnych programów ponad 110 mln złotych na rozwój. Skalę naszego sukcesu w tym zakresie unaocznia np. budżet miasta za rok w 2016, który wynosił ok. 60 mln zł. Pozyskane środki  zainwestowaliśmy m.in. w poprawę bezpieczeństwa na drogach, dostępność do kultury oraz rozwój sportu i rekreacji. Uwzględniliśmy w naszych działaniach wszystkie grupy wiekowe. Niezwykle ważne jest też budowanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych celów.

W jaki konkretnie sposób podnosi się standard życia mieszkańców Ostrowi?

JB: Miasto staje się coraz lepszym miejscem do życia. Przebudowaliśmy główne ciągi komunikacyjne miasta, wybudowaliśmy ok. 20 km. ścieżek rowerowych,  oraz zrewitalizowaliśmy historyczne budynki przeznaczając je na potrzeby kultury. Dzisiaj służą wszystkim mieszkańcom. Wybudowaliśmy zadaszone boisko-lodowisko, siłownie zewnętrzne i zmodernizowaliśmy stadion miejski. Poddaliśmy termomodernizacji trzy duże budynki użyteczności publicznej oraz poddaliśmy kapitalnemu remontowi zabytkowy budynek biblioteki miejskiej. Ponadto ogłosiliśmy właśnie przetarg na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego o powierzchni ok. 6 tys. metrów kwadratowych. Aktualnie budujemy nową stację uzdatniania wody dla miasta. Wszystko to, jak sądzę, ma wpływ na trwający od niedawna boom inwestycyjny w budownictwie wielorodzinnym.

Czy mógłby Pan podać kilka szczegółów nt. kluczowych inwestycjach? Z czego wynika ich dobre postrzeganie? Choćby wspomniane już oczekiwania ws dróg.

JB: Jednym z głównych oczekiwań mieszkańców była poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg. Tu kilkakrotnie zwiększyliśmy średnioroczne nakłady inwestycyjne przebudowując duże ciągi komunikacyjne i budując drogi osiedlowe. Bardzo nieoczywistym dla wielu osób, jak na miasto takiej wielkości jak Ostrów, było inwestowanie w budowę ścieżek rowerowych. Nasze miasto ma powierzchnię 22 km kw. a w ostatnim czasie powstało ich ok. 20 km. To inwestycja w bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów, pieszych, osób na wózkach i z wózkami. Ciągi drogowe stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników. To również promocja w zmiany nawyków – rower staje się naturalną częścią krajobrazu naszych dróg.

A kwestia dostępności do przedszkoli i jakość edukacji?

JB:Trwający właśnie przetarg na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego o powierzchni ok. 6 tys m kw był poprzedzony kilkoma latami debat i przygotowań. Koncepcja i dokumentacja budowy powstały w wyniku ogłoszonego konkursu architektonicznego. Następnie dokonaliśmy zakupu dodatkowej działki pod budowę i dzisiaj dysponujemy nieruchomością o powierzchni 1 ha. Zaprojektowaliśmy też drogę dojazdową włączając jej realizację do trwającego właśnie postępowania przetargowego. W sferze jakości edukacji wspomnę chociażby o realizowanym od pięciu lat w jednej ze szkół projekcie oddziałów sportowych z koszykówką i lekkoatletyką. Aktualnie są nim objęte roczniki klas IV-VIII. Projekt jest otwarty dla wszystkich uczniów z miasta i okolic. Wdrożyliśmy też programy edukacji artystycznej, przede wszystkim muzycznej i plastycznej dla wszystkich grup wiekowych uczniów. Szkolną edukację muzyczną uzupełniamy współpracując z Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Są to comiesięczne zajęcia dla poszczególnych roczników w zrewitalizowanej Starej Elektrowni. Edukację plastyczną prowadzimy m.in. poprzez specjalne lekcje w Galerii JATKI, w której wernisaże odbywają się co miesiąc. To tylko przykłady.

Na początku wspomniał Pan o potrzebie budowania partnerstw. Jakie to ma dla Państwa znaczenie?

JB:To podstawa wielu projektów. Wśród nich jest lokalna konferencja gospodarcza – Ostrowskie Forum Rozwoju, organizowana w latach 2015-19 we współpracy z dwoma dużymi podmiotami gospodarczymi. Powstanie i działalność  Muzeum Dom Rodziny Pileckich – zrealizowane w takim wymiarze dzięki wieloletniej umowie z Ministrem Kultury, czy rozwój koszykówki we współpracy z PZKosz i WOZKosz. Dzięki relacjom ze Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA POLSKA byliśmy gospodarzami zawodów lekkoatletycznych XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Wzięli w nich udział zawodnicy z 20 krajów świata.

Jak reagują mieszkańcy na inwestycje?

JB: Mieszkańcy i goście zauważają pozytywne zmiany w mieście. Są ich beneficjentami na co dzień. Korzystają ze ścieżek rowerowych, rozwijają pasje i zainteresowania w nowych, przyjaznych warunkach Galerii Jatki, Starej Elektrowni, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Biblioteki Miejskiej. Tętnią życiem nowe obiekty sportowe – stadion, lodowisko. Inwestycje te są wizytówką naszego miasta i umożliwiają nam organizację imprez wykraczających poza lokalny zasięg. Dla przykładu, na inauguracji Galerii Jatki gościł Jan Kanty Pawluśkiewicz, otwarcie stadionu było połączone z zawodami lekkoatletycznymi XX Światowych Igrzysk Polonijnych a w sierpniu ub. r. w Ostrowi rozgrywane były Młodzieżowe  Mistrzostwa Polski w koszykówce 3X3.

Jaki jest zatem przepis na sukces?

JB: W myśleniu o mieście najważniejsi są mieszkańcy, w codziennym realizowaniu zadań moi współpracownicy. Stawiam na ich kompetencje oraz samodzielność w myśleniu. Wspólnie szukamy rozwiązań. Nie boimy się wyzwań. To jest nasz przepis na sukces. Aktywnie uczestniczę w wydarzeniach gospodarczych. To źródło inspiracji. Przykładami są choćby takie konferencje jak Smart City Forum czy Europejski Kongres Samorządów. Na obydwu miałem możliwość dzielić się swoim doświadczeniem jako jeden z panelistów. Mówiłem o naszej wizji rozwoju miasta opartego na kapitale ludzkim i dbałości o podnoszenie standardów życia mieszkańców przy maksymalizowaniu wykorzystania zasobów własnych i zewnętrznych. Tak w praktyce realizujemy inteligentny rozwój Ostrowi Mazowieckiej.

Jaką więc przyszłość przewiduje Pan dla miasta i jego mieszkańców na najbliższe lata?

JB: Cieszy mnie wyraźny rozwój miasta. Jestem przekonany, że będzie on kontynuowany. Naszym wielkim atutem jest położenie na węźle komunikacyjnym – droga ekspresowa S8, drogi krajowe 50 i 60, drogi wojewódzkie oraz budowana właśnie od Ostrowi Mazowieckiej Via Baltica – S61. Dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego tworzona jest właśnie dokumentacja budowlana tzw. małej obwodnicy na drodze wojewódzkiej 627, która włączy ruch tranzytowy z południa, od Siedlec, do dróg ekspresowych S8 i Via Baltica (S61). Ostrów staje się małą aglomeracją, w idealnej lokalizacji – w połowie drogi między stolicą a Białymstokiem. Dojazd do Warszawy i Białegostoku trwa około godziny i przestał być problemem. W dłuższej perspektywie czasowej duże nadzieje wiążemy z planowaną rozbudową linii kolejowej Małkinia-Ostrołęka, której elektryfikacja jest już zaplanowana. Prowadziliśmy już wstępne rozmowy z PKP nt. możliwości budowy stacji przeładunku kontenerowego. Sądzę, że Ostrów stwarza dobre warunki prowadzenia biznesu. Z myślą o przedsiębiorcach zwiększamy ilość obszarów usług w procedowanym właśnie planie miejscowym. Miasto to też tereny inwestycyjne, które czekają za inwestorów. Wielkim bieżącym wyzwaniem jest budowa szkoły i przedszkola. To bardzo konkretna inwestycja w przyszłość. W sferze projektu marzeń jest Park Południe – rozległy i wychodzący poza miasto obszar aktywnej rekreacji. Wszystko o czym mówię, potwierdza to, iż Ostrów Mazowiecka jest miastem dobrym na przyszłość.

Artykuł ukazał się również w styczniowym wydaniu magazynu Forbes Polska 2/2022 (27.01.2022r.).

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY