Strona głównaR&D Impact PolecaCzy geodezja może być innowacyjna?

Czy geodezja może być innowacyjna?

Tak! Zapotrzebowanie na innowacje rośnie w każdej branży, dlatego coraz więcej firm, korzystając ze źródeł zewnętrznych, rozpoczyna projekty badawczo-rozwojowe, których efektem są innowacje. Przykładem jest przedsiębiorstwo PHU „Geodeta” z Gorzowa Wielkopolskiego,, które aktualnie realizuje projekt pt. „Zdalny nadzór nad realizacją inwestycji – innowacyjna usługa wspomagająca proces realizacji inwestycji, wpisująca się w filozofię BIM”.

Celem jest opracowanie usługi zapewniającej nadzór i zarządzanie inwestycjami na wszystkich etapach życia obiektów budowlanych.

– Jest to projekt interdyscyplinarny łączących wiedzę i technologie z dziedzin ICT, systemów informacji przestrzennej (GIS), geodezji inżynierskiej i inżynierii lądowej. – zaznacza Kacper Witkowski, pracujący przy projekcie – Usługa dostarczać ma wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, w tym również „nie inżynierom”, kompleksowe informacje o aktualnym postępie prac, z możliwością jej filtrowania zależnie od obszaru zainteresowań interesariusza, za pośrednictwem platformy informatycznej integrującej dane przestrzenne.

Filozofia BIM (ang. Building Information Modeling) to jedna z najbardziej obiecujących technologii cyfrowych. Powstała z myślą o podwyższeniu efektywności w projektowaniu i wznoszeniu obiektów budowlanych. Od połowy XX wieku notuje się wzrost wykorzystania narzędzi informatycznych we wszystkich dziedzinach działalności intelektualnej. W znacznym stopniu ułatwiają one obliczenia, a także pozwalają na generowanie, przechowywanie i przekazywanie dużych ilości danych/informacji. Trend ten jest szczególnie zauważalny w budownictwie, gdzie wykorzystywane są, m.in. programy do wspomagania projektowania typu CAD (2D, 3D). Dzięki BIM, każdy wirtualny element, który wchodzi w skład obiektu, możemy traktować i modelować jako prototyp fizycznych elementów budynku – analizujemy koszty, wydajność energetyczną, kontrolujemy ilość materiałów, szacujemy koszty eksploatacji obiektu.

Cele projektu wyodrębniamy poniżej:

  • analiza dostępności oraz możliwość korzystania z danych przestrzennych w procesie projektowania, nadzoru, zarządzania inwestycjami, z naciskiem na możliwość syntezy danych rozproszonych w różnych serwisach oraz dostarczanych przez różne podmioty,
  • badania nad automatycznymi technikami zbierania danych pomiarowych oraz opracowanie prototypów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wyposażonych w sensory optyczne przeznaczonych do cyklicznych, zautomatyzowanych pomiarów terenów inwestycyjnych,
  • opracowanie platformy integrującej dostępne dane przestrzenne, dane GIS, dane projektowe oraz dane pomiarowe pozyskiwane w trakcie procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem danych pochodzących z cyklicznych monitoringów za pomocą BSP.

Aktualnie zrealizowano dwa etapy projektu z zakładanych czterech. Przeprowadzono analizę dostępności danych GIS oraz prototypową platformę wizualizacji i prezentacji danych.

– Skonstruowane zostały również dwa prototypy BSP: płatowiec, którego głównym zadaniem ma być obsługa inwestycji liniowych, a także wielowirnikowiec, którego większa elastyczność pozwoli na monitoring mniejszych obiektów czy pracę w terenie zurbanizowanym. – mówi Tomasz Janas, właściciel firmy – Chcemy wprowadzić tę usługę na stałe do oferty. Ogólnoświatowe trendy pokazują coraz większe zainteresowanie technologią BIM oraz nowoczesnymi metodami pomiarowymi. Dlatego jesteśmy pewni, że usługa będzie odpowiadała na potrzeby rynku oraz wpasuje się w przyszłe tendencje rozwojowe branży.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY