Strona głównaNaukaMEiN: do 18 marca nabór wniosków w programie "Doskonała nauka"

MEiN: do 18 marca nabór wniosków w programie „Doskonała nauka”

Do 18 marca trwa nabór wniosków w programie „Doskonała nauka” – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. O środki w programie ubiegać mogą się podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki.

Celem programu „Doskonała nauka” – jak podaje MEiN – jest prezentacja osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program podzielony jest na dwa moduły: „Wsparcie konferencji naukowych” – organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; „Wsparcie monografii naukowych” – wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

Warunki uczestnictwa w programie to: łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy, wyłączenie finansowania z innych środków pochodzących z budżetu państwa, koszty pośrednie w wysokości nie większej niż 10 proc. kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Wysokość środków finansowych w ramach każdego modułów wynosi: od 20 tys. zł do 400 tys. zł dla projektów realizowanych w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” i od 15 tys. zł do 80 tys. zł dla projektów w ramach modułu „Wsparcie monografii naukowych”, przy czym nie może ono przekroczyć 90 proc. kosztów realizacji projektu.

Nabór jest skierowany do następujących jednostek: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Udział w naborze brać mogą także: inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa.

Jak podaje MEiN informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, tel.: (22) 52 92 341, (22) 52-92-354, (22) 50-17-145, (22) 52-92-352, (22) 52-92-751, e-mail: sekretariat.bpm@mein.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY