Przedstawiamy kolejnego Laureata Nagrody R&D Impact – General Electric Company Polska Sp. z o.o.

Generał Electric R&D Impact
Generał Electric R&D Impact

GE Company Polska Sp. z o.o. to część międzynarodowej korporacji, która zajmuje się branżą lotniczą. Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność rozmawiać na temat innowacji w lotnictwie z Panem Prezesem Marianem Lubienieckim, który opowiedział nam o planach na zielone lotnictwo, wdrażanych innowacjach oraz o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa.

Owocem tej współpracy było stworzenie Engineering Design Center (EDC) w 2000 roku. EDC jest idealnym przykładem synergii między biznesem (reprezentowanym przez GE) i nauką (Instytut Lotnictwa).- Bardzo dużo się od siebie uczymy. Stronie GE, udało się lepiej zrozumieć naukowe podejście i wejść dzięki tej relacji do świata nauki w Polsce. Wsparciem była też obecność kadry inżynierskiej Instytutu, zwłaszcza w początkowych latach EDC. Myślę, że Instytut skorzystał też dużo na międzynarodowości GE, na nowoczesnych metodach zarządzania organizacjami. GE stało się bardziej naukowe, a Instytut bardziej biznesowy – mówił Marian Lubieniecki, prezes GE.

Nagroda została przyznana za wpływ na rozwój branży lotniczej poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które mają wpływ na usprawnienie pewnych procesów, ochronę środowiska oraz działalność w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju w lotnictwie.

Nagroda została przyznana za innowacyjną działalność oraz szerzenie wiedzy wśród ogółu społeczeństwaGE zdaje sobie sprawę z tego, że lotnictwo jest postrzegane jako zagrażające środowisku, stąd duży nacisk kładziony jest na rozwój technologii, które połączą podróżowanie samolotem z ekologią.

Odpowiedzią na te elementy są nowe technologie, które GE projektuje – dzisiejsze samoloty zużywają o 15-20% mniej paliwa od swoich poprzedników. Na tym GE się nie zatrzymuje, dlatego wciąż ulepszają swoje rozwiązania.