Łęczyca/ Średniowieczne grodzisko w Tumie otwarte dla zwiedzających

Uczestnicy piątkowego pikniku jako pierwsi będą mogli zwiedzić zrekonstruowane zgodnie z realiami XIII w. średniowieczne grodzisko w Tumie pod Łęczycą (Łódzkie). W perle romańskiej architektury odtworzono m.in. studnię, bramę wjazdową, wieżę wartowniczo-widokową oraz pomost.

„To wielki dzień dla ziemi łęczyckiej i całego województwa. Mamy obiekt, który będzie znakomitym uzupełnieniem średniowiecznej perełki tego terenu, bo przecież jest nią Kolegiata w Tumie. Zawsze przebywając tu mieliśmy poczucie, że jesteśmy w sercu historii. Teraz przeniesiemy się do jeszcze odleglejszych czasów, bo według niektórych grodzisko istniało już w IX, a nawet VIII wieku” – podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Uroczystość w zrekonstruowanym grodzisku zorganizowano z okazji zakończenia wartego 12 mln zł przedsięwzięcia „Tum – Perła Romańskiego Szlaku ziemi łęczyckiej”, tworzonego we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W piątek po południu nową turystyczną atrakcję woj. łódzkiego jako pierwsi będą mogli zwiedzić uczestnicy pikniku europejskiego.

„Ten obiekt uzupełnia ofertę turystyczną, jest świadectwem wielkiego znaczenia ziemi łęczyckiej. Kompleks architektoniczny, czyli zamek w Łęczycy po jednej stronie Bzury, kolegiata, która od paru dni jest pomnikiem historii i zrekonstruowane grodzisko tworzy wyjątkowy krajobraz. Powiedzenie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tu jest możliwe do zobaczenia” – podkreślił Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, które było odpowiedzialne za prace rekonstrukcyjne.

Na terenie grodziska będzie można oglądać z bliska odtworzone przez cieśli z Ukrainy w sposób zbliżony do realiów średniowiecznych m.in. studnię, bramę wjazdową, wieżę wartowniczo-widokową, a także przejść się pomostem nad przebadanymi archeologicznie fragmentami wałów. Na podwórzu usytuowano makietę całego obszaru, która będzie stanowiła pomoc w zwiedzaniu dla osób niedowidzących.

Zrekonstruowana perła romańskiej architektury na terenie Tumu ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej ziemi łęczyckiej i województwa łódzkiego w ramach Centralnego Łuku Turystycznego.

Marszałek Schreiber podkreślił, że przekaz o tym miejscu ma być adresowany do całej Polski. „Zapraszamy wszystkich rodaków, by poczuli odrobinę tej fantastycznej, średniowiecznej historii. Wyniki badań głoszą, że to miejsce pełniło też rolę stolicy Polski” – dodał.

W ramach inwestycji, nie tylko częściowo zrekonstruowano grodzisko, ale także zbudowano i przebudowano infrastrukturę. Nowe kładki i ścieżki umożliwiające poruszanie się po terenie grodziska, stanowią jednocześnie przedłużenie ścieżki turystycznej od Szlaku Romańskiego. Aby ułatwić dostęp do atrakcji turystycznych na terenie Tumu, przebudowany został również fragment drogi powiatowej, wybudowano parking i chodniki, wiatę przystankową.

Poprawiono także infrastrukturę między obiektami turystycznymi znajdującymi się w Tumie oraz Kwiatkówku. Dzięki nowej kładce edukacyjno-widokowej, średniowieczne grodzisko zostało połączone ze znajdującym się w Kwiatkówku skansenem „Łęczycka Zagroda Chłopska”. Ustawione na trasie plansze edukacyjne przybliżą turystom informacje o okolicznych zabytkach, łęczyckiej przyrodzie oraz o badaniach archeologicznych prowadzonych na terenie Tumu.

„Otwierany obiekt przywraca znaczenie Łęczycy, która w XII wieku była jednym z kilku najważniejszych ośrodków państwowości polskiej, myśli politycznej. Dziś przywracamy ją na mapę turystyczną i historyczną” – zaznaczył starosta łęczycki Janusz Mielczarek.

Projekt pt. „Tum – Perła Romańskiego Szlaku ziemi łęczyckiej” powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wyniosło ponad 7 mln zł.

Według archeologów, dawny gród łęczycki i grodzisko tumskie to miejsca ściśle związane z początkami Polski. W dobie państwa Piastów pełniły rolę grodu książęcego i kasztelańskiego; zgodnie z przekazem Galla Anonima, na początku XII wieku również stolicy państwa, co potwierdziły badania archeologiczne na grodzisku tumskim przeprowadzone przez łódzki oddział Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w latach 1948–59, a szczególnie wznowione przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w latach 2009–11. (PAP)