Strona głównaInnowacjeWirtualna rzeczywistośćSzef MEiN Przemysław Czarnek ogłosił drugą edycję konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego

Szef MEiN Przemysław Czarnek ogłosił drugą edycję konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego

Drugą edycję konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ogłosił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek. Na projekty badawcze z zakresu biotechnologii medycznej – onkologii pozostało w ramach WIB 380 mln zł, a nabór rozpocznie się 19 września br. – dodał.

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to program finansowania badań naukowych, który działa na podstawie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z kwietnia 2019 r. Kierowany jest do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w maksymalnie 5 lat od rozpoczęcia prac. Na wsparcie zespołów przeznaczono 450 mln zł.

Pieniądze są przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w biotechnologii medycznej – onkologii, a także na komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how.

W czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił drugą edycję konkursu.

“Coś, co możemy nazwać efektywnym instytutem, który powoduje, że naukowcy nie muszą być gromadzeni pod jednym dachem, a i tak mogą bardzo efektywnie współpracować na rzecz rozwoju onkologii” – powiedział szef resortu nauki.

Zaznaczył, że WIB pracuje na rzecz polskich pacjentów. “Bo na końcu zawsze jest ten pacjent, dla którego wszyscy pracujemy i dla którego pracuje cała nauka, w tym również ci, którzy zajmują się biotechnologią i wszystkim metodami biotechnologicznymi, które mają doprowadzić do jeszcze bardziej efektywnych terapii i zabiegów onkologicznych” – zaznaczył.

Szef MEiN przypomniał, że WIB dysponował początkowo 450 mln zł w ramach Funduszu Polskiej Nauki. Dodał, że wydano już 70 mln zł i przeznaczano dla zwycięzców pierwszego konkursu.

Czarnek stwierdził, że jest coraz więcej pacjentów onkologicznych i że czeka nas “tsunami onkologiczne”, a przeciwdziałać ma jemu właśnie m.in. działalność WIB.

“380 mln zł, które pozostają, chcielibyśmy wydać na kolejne kilka projektów i przeznaczyć je na badania kolejnych zespołów badaczy” – mówił Czarnek.

“Mamy nadzieję, że tym razem nie będzie to tylko jeden projekt, ale będzie więcej tych projektów, dlatego też spotykamy się dzisiaj z dużym wyprzedzeniem, przed 19 września, kiedy rozpoczniemy nabór” – zapowiedział. Zaznaczył, że dobrze przygotowane wnioski mają szansę na uzyskanie finansowania.

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2022 r. Poprzedzą go działania informacyjne i doradcze. Będzie je prowadził Łukasiewicz – PORT, pełniący rolę podmiotu zarządzającego programem WIB.

Zgłoszone aplikacje najpierw poddane zostaną ocenie formalnej, a następnie merytorycznej pod kątem wartości naukowej i społeczno-gospodarczej. Oceni je międzynarodowy panel ekspertów w dziedzinie biotechnologii i komercjalizacji. Wyniki ogłoszone zostaną na początku 2023 r.

Program daje możliwość sfinansowania do 100 proc. kosztów realizacji zadań badawczych. Oferuje też członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Ponadto Łukasiewicz – PORT będzie koordynował działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej i odpowiadał za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur.

W pierwszym konkursie, rozstrzygniętym w październiku 2021 r., eksperci wskazali do finansowania projekt “Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoonkologii [HERO]”. Na realizację badań nad nową technologią terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowaniem w immunoterapii nowotworów zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego otrzymał blisko 70 mln zł. Projekt został zgłoszony przez naukowców z konsorcjum łączącego najlepsze jednostki naukowo-badawcze w kraju: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera Zespołu Badawczego), Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Instytut Chemii Fizycznej PAN. Prace badawcze już się rozpoczęły. 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE WPISY